Prislista och information om aktiviteter

Prislista för aktiviteter

Inlämnad årsrapport i rätt tid senast 20 mars 1000 kr
Inlämnad årsrapport efter den 20 mars 500 kr
Uppvaknandet 500 kr
Promilleglasögon 500 kr
Information (skolor, föredrag, kampanjer m.m.) 500 kr
Fruktdrycker 500 kr
Kommuners Alkoholpolitik 1500 kr
Värvningsaktiviteter 500 kr
Ta Paus (per dag och plats) 1500 kr
TN-dagen (dock minst 3 timmar) 1000 kr
MHF-dagen (dock minst 3 timmar) 1000 kr
Om man har flera olika aktiviteter på samma dag och plats får man
fullt betalt för en aktivitet och för resterande aktiviteter får man
300 kr/ st.
Ex Ta Paus 1500 kr +
Promilleglasögon 300 kr +
Uppvaknandet 300 kr = Totalt 2100 kr
Det finns även möjlighet för avdelningarna att ansöka om att få
kostnaden betald av regionen för lotten ” en chans på tusen” när
man gör ett större arrangemang dock max två lotter per
arrangemang. Ansökan skickas in i god tid före aktiviteten.

Kvartalsrapport från avdelningarna

Kvartalsrapport 1
Gäller 1 dec – 28 feb skickas in senast 20 mars
Kvartalsrapport 2
1 mars – 31 maj skickas in senast 20 juni
Kvartalsrapport 3
1juni – 31 aug skickas in senat 20 sept.
Kvartalsrapport 4
1 sept. -30 nov skickas in senast 20 dec
Övriga Rapporter:
Ta Paus ska vara inne senast 15 aug
TN-dagen ska vara inne senast 1 månad
efter utförd aktivitet
MHF-dagen ska vara inne senast 1 månad
efter utförd aktivitet

Blanketter finns på MHF Norr :s hemsida
Dessa skickas med post eller via mail till:
MHF
c/o Ewa Öhman-Pettersson
Ömans väg 39
946 91 Roknäs
ewa.o-p@mhf.se