Ansökan

Börja fråga: Vill du bli MHF-medlem?
Årligen ska vi göra en storsatsning för att få in rejält många fler medlemmar till MHF. Både den person
som värvar och den region som den nya medlemmen tillhör får fina priser för sin insats.

Enskilda medlemmars värvande
I tävlingen medlemmar emellan premierar förbundet de tio som värvat flest betalande medlemmar. Det
gäller enbart helt nya medlemmar, inte återvärvade som tidigare varit med. Värva till MHF, MHF
Support eller MHF-Ungdom – de är likvärdiga i tävlingen.

Om du hamnar bland de tio som värvat flest så ser prisplanen ut så här:
– Värva 25 medlemmar eller fler och vinn ett fint Hemligt Pris till ett värde av 5 000 kr
– Värva 15 medlemmar och få ett presentkort hos valfri affär på 2 500 kr
– Värva 10 medlemmar och få ett presentkort hos valfri affär på 700 kr
– Värva 5 medlemmar och få ett presentkort på 300 kr

Liksom tidigare får var och en som värvar minst en ny medlem en Sverigelott! Så det lönar sig alltid att
värva fler.

Oavsett vilken medlemsförbindelse som används för att anmäla en ny medlem så är det viktigt att det
framgår vem som värvat. Skriv därför ”Värvad av Namn, medlemsnr/personnr”. Du kan även registrera
din nyvärvade medlem på hemsidan http://www.mhf.se/bli_medlem.m.

MHF Camping Club
Om du dessutom värvar medlemmar till MHF Camping Club kan det bli extra utdelning. Du får premie
både för värvningen till Camping Club och MHF, MHF Support eller MHF-Ungdom.

Så här ser prisplanen ut för värvning till MHF Camping Club:
– Värva 2 nya medlemmar och du får 1 styck Sverigelott.
– Värva 5 nya medlemmar och du får 2 styck Sverigelotter.
– Värva 10 nya medlemmar och du får 5 styck Sverigelotter.
– För var femte värvad får du sedan ytterligare 1 styck Sverigelott.

Om du värvar medlemmar till enbart MHF Camping Club eller vanligt medlemskap plus MHF Camping
Club så anmäler du detta på annat sätt än vad som beskrevs ovan. Skicka värvningstalongen till:
Göran Pettersson, Grönåsvägen 2, 310 60 Ullared
Eller skicka motsvarande information på e-post: pettersson.mhfcc@telia.com.

Kom ihåg att skriva namn och medlemsnummer på den person som har värvat den nya medlemmen.
Sverigelotterna skickas ut först när de nya medlemmarna har betalat medlemsavgiften.
Mer information MHF Camping Club: Jan-Åke Hansson tel: 0709-92 62 29 janake.hansson@mhf.se

Regionernas värvande
I tävlingen regioner emellan premierar förbundet dem som lyckas värva minst 50 nya medlemmar
under 2011. Det gäller enbart helt nya betalande medlemmar, inte återvärvade som tidigare varit med.
Värva till MHF, MHF Support eller MHF-Ungdom – de är likvärdiga i tävlingen. (Inga SalusAnsvarsvärvade räknas in utan enbart egen värvning). Oavsett vem som värvar så tillfaller medlemmen den
region där han/hon hör hemma.

Så här ser priserna ut:
– Vid 50 nya medlemmar erhåller regionen 5 000 kr från förbundet.
– Vid 100 nya medlemmar erhåller regionen 15 000 kr från förbundet.

Introduktionspris för medlemskap
Vi erbjuder sänkt avgift första året enligt följande:
MHF och MHF Support 195 kr (ord. avgift 360 kr)
MHF Camping Club och MHF Camping Club support 75 kr (ord. avgift 150 kr)

Mer information: Pelle Nilsson, marknadschef, tel. 08-555 765 84, pelle.nilsson@mhf.se.
Anders Marklund, regionordförande Norr, tel. 0920-24 86 24 kväll, anders.marklund@mhf.se