Ta Paus

Ta Paus i semestertrafiken.

 

Rastplatsaktiviteten ”Ta Paus” är en välkänd MHF-företeelse. Under några hektiska dagar under semestertiden kommer MHF i kontakt med tusentals bilister och ges möjlighet till flera intressanta samtal. Aktiviteten har fått stort utrymme i framför allt den lokala pressen. Under Ta Paus får vi möjlighet att synliggöra MHF och vårt arbete på ett positivt sätt.

Vi vill med aktionen ”Ta paus” förmå semesterfirarna att göra ett välbehövligt avbrott i trafiken. Det kan rädda liv. Det finns forskning som tyder på att allt för många olyckor beror på att föraren har somnat bakom ratten.

Utöver att ta paus och inte köra för långa sträckor får trafikanterna information om vikten av att hålla sig nykter bakom ratten och vilka konsekvenserna kan bli vid rattfyllerikörningar. Barnen går inte lottlösa, utan får bl.a. bingobrickor som förströelse under bilfärden.

Efter de utvärderingar som gjorts visar det sig att arrangemanget tagits emot mycket positivt av såväl besökare på rastplatserna som av MHFs funktionärer. Detta har visat sig vara ett bra sätt att nå trafikanter med trafiksäkerhetsinformation.