MHF-Ungdom i regionen


MHF Region Norr ställer ut på Nolia
Enlígt tradition finns MHF med på en av Sveriges största mässor för konsumenter och yrkesfolk, NOLIA. MHF tältet och monterplats på strategiskt ställer gav utrymme för många kontakter. Broschyrer delades ut och inte minst ”Öl är också alkohol” skapade som vanligt uppmärksamhet.Att bemanna monter i 10 dagar ställer krav på ansvarig. André Hällsten hade på ett handfast sätt planerat och organiserat allt.

Anita och Kurt-Ove förbereder

Tältet på plats

Ylva går igenom broschyren ”Öl är också alkohol”
med en av besökarna.
Lorentz funderar här tillsammans med Bertil Nilsson
”Jag som har monterat bordet för Uppvaknandet. Hur var
det”. Inte alltid lätt att kommaihåg.
Javisst, så här var det…..
Kurth-Ove in full action!