MHF Regionindelning

MHF Region Norr omfattar länen Norr- och Västerbotten.
30 talet aktiva lokalavdelningar ansvar för olika projekt och uppdrag inom MHF och dess verk-
samhets idé. Regionen har sitt säte i Malmberget och kansli i Skellefteå.

Adress: MHF Region Norr c/0 André Hällsten Gunillagatan 4, 983 31 Malmberget