Alkohol och bilkörning

Observera att dessa siffror gäller en genomsnittlig person. Kroppsstorlek, alkoholvanor mm påverkar. ”Normalt” förbränningstempo är cirka 0,2 promille per timme men detta varierar mycket.

0,2 promille GRÄNSEN FÖR RATTFYLLERI
De första alkoholeffekterna märks, lätt värmekänsla. Märkbar hämningslösande effekt, lättare att prata. Förstår tydligt att det är olämpligt att framföra fordon. Det går inte att framföra ett fordon på betryggande sätt.

0,3 promille
Brist på koncentration och försämrad förmåga att klara av fina manövrar och små riktningsändringar.

0,4 promille
Försämrad bedömning av perifera synfältet. Trafikljus noteras ej.
Dålig avståndsbedömning. Försämrad iakttagelseförmåga.

0,5 promille
Minskad precision i rörelser. Upprymdhet. Värmekänsla. Psykiska spänningstillstånd
släpper.

0,6 promille
Värmekänsla, förlängd reaktionstid.

0,8 promille
Överdrivna rörelser. Högljuddhet. Känslouttryck. Tydlig alkohollukt.

1,0 promille GRÄNSEN FÖR GROVT RATTFYLLERI
Lätt sluddrighet. Klart förlängd reaktionstid. Försämrad muskelkontroll.
Svårt att gå stadigt. Svårt att kontrollera känslor. Vill ofta dricka mer.

1,2 promille
Svårigheter att gå och stå. Lång reaktionstid.
1,5 promille
Packad, raglar och ramlar omkull. Sluddrar och spiller.

3,0 promille
Uppfattar inte vad som händer och sker. Gränsen till medvetslöshet.

4,0 promille
Akut alkoholförgiftning (kan vara dödlig).

Följande påverkas när man dricker:

Omdöme:
 En alkoholpåverkad förare får ofta en känsla av att den kör bättre än när den är nykter. Detta trots att han/hon kör betydligt sämre.

Syn:
 En alkoholpåverkad person får försämrad synförmåga i dimma, skymning och mörker. Synfältet minskar, smalnar av, och man får så kallat tunnelseende. Vid högre alkoholhalter uppträder dubbelseende. Ögat blir också känsligare för ljus och bländning, det vill säga att det tar längre tid att återfå mörkerseendet.

Reaktionstid: 
En alkoholpåverkad förare har längre reaktionstid än normalt. Redan vid 0,35-0,40 promille sker en klar fördröjning av reaktionsförmågan, vilket förlänger bromssträckan med 10 till 15 meter.

Koordination: 
Samspelet mellan nerver och muskler försämras i takt med stigande alkoholhalt. Precisionen i rörelserna försämras.

Brist på uppmärksamhet: 
Alkoholen kan vara den faktor som gör att en förare missar nödvändiga åtgärder som till exempel att se sig om, att använda blinkers, bilbälte, etc.

Trötthet: 
Med alkohol i blodet känner man inte alltid den naturliga tröttheten. Trots att prestationsförmågan försämras med stigande alkoholhalt i blodet tror man sig kunna prestera bättre.

Dagen-efter-effekter: 
Många rattfyllerister är så kallade dagen-efter-förare, det vill säga de som har druckit kvällen innan de ska köra. Även när alkoholen försvunnit ur kroppen kvarstår en del av dess verkningar och man klassas fortfarande som rattfull. De funktioner som är mest störda under berusningen, exempelvis reaktionsförmågan, balansen och stadigheten är också de mest störda funktionerna under bakruset. Ju mer invecklad handlingen som ska utföras är, desto mer märks också försämringen. Förmågan att bedöma sin egen kapacitet är också nedsatt. Adrenalinhalten är förhöjd flera dagar efter alkoholintaget vilket är ytterligare ett skäl till att låta bilen stå minst en dag efter att man druckit alkohol.