Statistik

I takt med den ökande alkoholkonsumtionen i Sverige ökar även antalet rattfyllerister. Forskning vid Stockholms universitet visar att om alkoholkonsumtionen ökar med en procent så ökar rattfylleriet med 0,6 procent(1).

En fältstudie av rattfylleriets omfattning i tre län visar att 0,24 procent av trafikarbetet sker med rattfulla förare. Om andelen onyktra förare är lika stor i övriga län tyder det på att närmare 12 600 resor med rattfulla förare görs på de svenska vägarna varje dag. Det blir 525 rattfyllerikörningar varje timme, dygnet runt.

En fjärdedel av de som är med vid trafikolyckor är beroende av alkohol och/eller andra droger. En onykter förare med 1,0 promille i blodet löper omkring sju gånger större risk att dödas i en trafikolycka än en nykter förare. För ungdomar i åldern 18-24 år är olycksrisken 900 gånger högre vid 0,5 promille eftersom de förenar sin bristande körvana och erfarenhet med alkohol.
Rent generellt gäller:

  • 0,5-1,0 promille = 13 gånger större olycksrisk 
än en nykter förare
  • 1,0-1,5 promille = 100 gånger större olycksrisk
 än en nykter förare
  • 1,5 promille och mer = 150 gånger större olycksrisk 
än en nykter förare

* Varje timme dygnet runt görs 525 onyktra resor i Sverige. Det blir 4,6 miljoner om året(2).* Varje år dödas cirka 125 människor i Sverige på grund av alkohol i trafiken.* Varje år skadas mer än 1000 människor svårt i Sverige i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor(3).

Källor:

(1) ”Ökad totalkonsumtion av alkohol leder till ökat rattfylleri”, CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika, nr 3/99.
(2) Källa: VTI 2008
(3) Källa: Vägverket 2008

Vill du ha mer detaljerad info och statistik angående rattfylleri?

BRÅ – http://www.bra.se
Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har omfattande statistik över hur många brott som begås i Sverige. Du kan söka på ett visst län och brottstyp för att få reda på hur många som dömts för rattfylleri ett särskilt år.