Lag och straff

Detta händer om du åker dit för rattfylleri:

• Alkoholkoncentrationen 0,5 till 0,99 promille respektive 0,25 till 0,49 mg/liter utandningsluft ger påföljden dagsböter samt återkallelse av körkortet i cirka tio månader.
• Alkoholkoncentrationen 1,0 promille i blodet respektive 0,50 mg/liter utandningsluft eller mer ger fängelse i minst en månad samt återkallelse av körkortet i minst tolv månader.
• Maximistraffet för grovt rattfylleri är två års fängelse. Om man gör sig skyldig till grovt rattfylleri och samtidigt är vållande till annans död, kan straffet bli upp till sex års fängelse.
• Alternativa påföljder är villkorlig dom med samhällstjänst, skyddstillsyn och kontraktsvård.

Återkallande av körkort

Huvudregeln är att körkort återkallas vid samtliga trafiknykterhetsbrott. Återkallelsetiden kan variera mellan en och 36 månader. Är den längre än tolv månader måste nytt körkortsprov avläggas. Se det som att ett körkortsingripande är en trafiksäkerhetsåtgärd och inte ett straff.

Rättspraxis vid rattfylleri

Varje år dödar rattfulla eller drograttfulla förare cirka 15 oskyldiga personer. Rattfylleriet ökar samtidigt som åtgärderna för att nå Nollvisionens (länk) mål trappas upp. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i trafiken. Trots detta har den nya regeringen stoppat en lag som skulle ha gett förarna strängare straff.
MHF skrev under 2007, med stöd av NTF, rapporten ”Rättspraxis vid rattfylleri”. Målgruppen var beslutsfattare, rättsväsende och allmänhet.
Två stora framgångar i linje med MHFs förslag och kampanj förverkligades under 2008. Dels beslutade regeringen att bland annat personal från Tullverket och Kustbevakningen skulle få ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri, dels fick MHFs synpunkter i betänkandet “Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi” stort gehör.

Rapporten ”Rättspraxis vid rattfylleri” mynnar ut i fem krav på förändring av lag och praxis. De fem punkterna har alla stor potential att minska rattfylleriet i trafiken samt att tydliggöra samhällets avståndstagande från brottet rattfylleri.

1 Inför en lag om eftersupning
2 Normalpåföljden vid grovt rattfylleri ska vara fängelse
3 Skärp straffen för vållande till annans död och vållande till kroppsskada eller sjukdom
4 Gör det obligatoriskt med personutredning vid rattfylleri
5 Fånga tidigt upp personer med alkoholproblem och erbjud vård och behandling

Läs rapporten i sin helhet: (pdf 301 kB)

Historik kring trafiklagstiftningen

  • 1957 sänktes promillegränsen från 0,8 till 0,5 och kallades då rattonykterhet.
  • Den 19 februari 1990 beslutade riksdagen om sänkt promillegräns från 0,5 till 0,2. Benämningen ändrades då till rattfylleri. Lagen trädde i kraft första juli samma år. Den gränsen gäller fortfarande.
  • Första februari 1994 infördes en ny och strängare lag. Gränsen för grovt rattfylleri sänktes från 1,5 till 1 promille. Maximistraffet höjdes från 1 års fängelse till två år.
  • En lag om grovt sjöfylleri infördes första juli 1999 med samma gräns som grovt rattfylleri på vägarna, alltså en promille. Motsvarande undre gräns, 0,2 på vägarna, saknas på sjöarna.
  • En lag om nollgräns för narkotika i trafiken trädde i kraft den 1 juli 1999.