MHF Region Norr

MHF Region Norr

Nykter nattklubb i Umeå

Umeås första nyktra nattklubb öppnar på Kårhuset.

Läs mer på Västerbottens Kuriren.

Träffar för drabbade av rattfylleri

Träffar för drabbade av rattfylleri

September 2014 kommer MHF att genomföra träffar för MADD-nätverket som består av drabbade av rattfylleri. Träffarna är till för att knyta kontakter och få stöd av andra i samma situation, samt ge kunskap om sorgbearbetning och krishantering.
Den som håller i träffarna är Mats Sjöö, projektledare på MHF och pappa till Rickard, som dog i oktober 2011 efter att ha åkt med en rattfull förare.
– Vi är så många som delar liknande erfarenheter och sorg, spridda över landet. Många har uttryckt en önskan att träffas ”på riktigt” för att byta erfarenheter och tankar. Därför ordnar vi nu detta.
Det blir två träffar – en i norr och en i söder. Den 20-21 september på Ästads gård utanför Varberg och den 27-28 september på Högbo bruk i Sandviken.

13536600934_1fab4589af_z 460316_10150679542253480_1253846709_o

Är du drabbad av rattfylleri? Eller känner du någon som du tycker ska få inbjudan? Kontakta Mats Sjöö på MHF:s kansli: Tel. 0765-48 97 17, mats.sjoo@mhf.se

Nu är den här Sunes Bok

framsida(2) Sunes Bok

Kan beställas på      http://www.litenupplaga.se/1300

Medlemsresa 2014

MHF region norr arrangerar en medlemsresa till STCC och rally X på solvalla

 

Document (153) STCC-page-001

 

Vill du ha En Chans på Hundra

Vill du ha En Chans på Tusen

Lotteriet med
extremt hög vinstchans
Till varje dragning säljs 1 000 lotter.
Med en lott har du exakt en chans på tusen att vinna.
Vinsten är 500 gånger ditt satsade belopp och skattefri.
Du kan prenumerera på lotter.

Då betalar du 100, 200 eller 300 kr via autogiro varje månad.
Dragningarna sker en gång i kvartalet.

VINSTPLAN
100 kr per månad Lottvärde 300 kr Vinst 150 000 kr
200 kr per månad Lottvärde 600 kr Vinst 300 000 kr
300 kr per månad Lottvärde 900 kr Vinst 450 000 kr
Vi bjuder alla våra autogirokunder på tidningen Motorföraren!

Vill du ha En Chans på Hundra?
Bilda ett spelbolag inom lotteriet så kan du och nio
av dina vänner öka er vinstchans till en på hundra.
Anmäl spelbolaget här: www.mhf.se/kop_en_lott.m.

Vill du läsa mer klicka på länken under

Vill du ha En Chans på Hundra

Rabatt på drivmedel

NYHET! Rabatt på drivmedel

MHFs nya avtal med Tanka ger
fantastiskt fina rabatter på drivmedel:
33 öre billigare per liter bensin/etanol*
40 öre billigare per liter diesel*
Rabatten gäller på Tankastationer (www.tanka.se) som i allmänhet finns
i anslutning till Volvohandlarna – totalt cirka 180 stationer. Du kan också
använda kortet på OKQ8, där rabatten är något lägre.

Vill du läsa mer om detta fantastiska erbjudande klicka på länken nedan.

Rabatt på drivmedel

lngen ska dö av rattfylleri

lngen ska dö av rattfylleri

MHF har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken: “lngen ska dö av rattfylleri”.
– Det här handlar inte bara om teknik och siffror. Nu sätter vi människan i fokus, säger MHFs ordförande Maria
Bergström efter beslutet om en egen nollvision, som antogs iförbundets årsmöte i Göteborg nyligen.
– lngen ska behöva uppleva det bottenlösa trauma, som så många anhöriga till rattfolleridöda ständigt utsåtts för. Att dö i en
tattfylleriolycka är fullständigt onödigt, komplett meningslöst och väldigt trist.

Vill ni läsa hela texten i sin helhet så gå in på fliken Fakta och Info där ligger hela utdraget.

Rattfulla får lägre straff.

Nyktra förare som skadar en annan människa i trafiken får oftare längre fängelsestraff än en som är rattfull, visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien omfattar nära 2000 domar 1990-2005. (TT)

Forskarna har tittat på tingsrättsdomar mellan 1990 och 2005 som rör vållande till annans död, vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan. De som gjort studien vet inte varför rattfulla får lägre straff.
– Men det kan vara så att har man kört bil full och hamnar i elände så skaffar man sig en bättre advokat, säger forskaren Mohammad-Reza Yahya till Östgöta Correspondenten.Rattfulla förare döms betydligt oftare till fängelse än nyktra, men när det gälla de grova brotten får de nyktra förarna oftare längre fängelsestraff. Forskningen visar samtidigt att fler nyktra än onyktra förare döms till fängelse om de visar grov oaktsamhet och kör ihjäl någon.
Att köra ihjäl en människa när man är nykter och samtidigt visa ”grov oaktsamhet” ger, enligt studien, fängelse i ett år och tre månader. Samma brott för en grovt rattfull person ger cirka en månad kortare straff.
– Man förväntar sig att en onykter förare ska straffas hårdare. Jag tycker att de som har ansvaret bör tänka till en gång till, säger Mohammad-Reza Yahya.
De dömda är mellan 18 och 64 år. 1 995 domar hittades i studien. Av dem som dömdes för att ha dödat eller skadat någon i trafiken var var femte berusad.Det finns de som under en längre tid haft känslan av att onykterhet setts som en förmildrande omständighet vid grova trafikbrott.
– Den här sammanställningen stärker den tesen, säger Tom Bjerver, vd vid Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF).
Han tycker att det är en farlig inställning hos domstolarna om man ser onykterhet som en förmildrande omständighet.
– Har man begått brottet så har man. Det är utifrån det domstolarna måste döma om folk inte ska tappa tilltron till rättsväsendet.
Ska det finnas någon skillnad i påföljd mellan nyktra och onyktra förare så borde den vara till de onyktras nackdel.
– Det är faktiskt ett medvetet val att man tar bilnyckeln, låser upp och sätter sig i bilen för att åka iväg. Då är det inte bara dråp man begår om man kör ihjäl någon, man har också gjort sig skyldig till rattonykterhet.För att få ett definitivt svar på om onykterhet ses som en förmildrande omständighet tror Tom Bjerver att man måste lusläsa de 1 995 domar som studien bygger på.
– Svaret kan finnas mellan raderna. Jag tror inte att domare och nämndemän har riktig koll på det här. De är nog inte medvetna om vad de gör, vilket känns lite ruggigt.
Bättre utbildade domare och nämndemän tror han är det enda som kan råda bot på problemet.

Publicerad idag kl 12:37 av: TT

Källa: Norra Västerbotten 2011-11-12

Åtalad kan hävda fylla och gå fri

I en färsk HD-dom upphöjs berusning till en ursäkt för brott. De dömande justitieråden sopar därmed med ett penndrag bort en grundregel i svensk straffrätt, skriver Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg, professorer em. i straffrätt.

Vår Högsta domstol, HD – rättare sagt en grupp domare i denna domstol – genomförde den 16 september något som kan liknas vid en kupp. Åtal för en mängd gärningar, som hittills kunnat bestraffas, kommer inte längre att kunna leda till fällande domar. Det handlar om gärningar av olika slag med den gemensamma nämnaren att den handlande har druckit sig så berusad, eller använt narkotika i sådan omfattning, att han inte fattar eller uppfattar något som är avgörande för straffansvar.

I just det här fallet hade en man åtalats för mordförsök. Berusad och påverkad av läkemedel hade han huggit och stuckit två personer med en 24 centimeter lång kökskniv. Bland annat hade en av dem fått en stor sårskada från ansiktet ner på halsen, där såret var 3 cm djupt och mynnade i ett utgångshål i halsen.

Mannen hävdade att han inget mindes – han hade varit så berusad. Högsta domstolen anser att han därmed inte hade det uppsåt som krävs för att se handlandet som ett mordförsök. Den här domen har betydelse långt utöver den situation fallet rör. De dömande justitieråden sopar med ett penndrag bort en grundregel i svensk straffrätt.

I brottsbalkens 1 kap. 2 § står det: Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda att gärningen inte anses som brott. Detta har sedan decennier, också av HD, tolkats så att domstolen när den prövar om den åtalade har handlat med uppsåt ska bortse från misstag som beror på berusningen.

Berusning gör som bekant att man ofta inte uppfattar vad som händer och hur det förhåller sig, och samtidigt påverkas hjärnan så att man ofta blir mer aggressiv och våldsam. Lagen bygger på tanken att om man frivilligt försätter sig i det tillståndet ansvarar man för följderna. Men nu ska inte lagen tolkas på det sättet längre. En grupp domare i HD har upphöjt berusning till en ursäkt.

Just för att den åtalade på grund av berusningen inte fattat vad han gjort eller vidden av detta, går han fri från ansvar för uppsåtligt brott. Domstolen ska gå på vad han faktiskt varit medveten om, utan att ta hänsyn till att han frivilligt genom berusningen satt ner eller helt eliminerat denna förmåga. Den som utsätts för en berusad människas helt livsfarliga aggressivitet, som det var fråga om just i det fall domen rörde, och kanske svävar en tid mellan liv och död, den människan får från rättssystemet svaret att det ändå inte var fråga om ett mordförsök – för gärningsmannen var ju berusad.

Följden av den här HD-domen blir i vissa fall att gärningen graderas ner till ett lindrigare brott. Mannen i det aktuella fallet dömdes för grov misshandel. Men i många fall saknas ett sådant alternativ. Gärningen blir inte längre ett brott.

Det gäller i stor utsträckning sexuella övergrepp. Gärningsmannen var så berusad att han fick för sig att kvinnan var med på allt. ”Jag var så full att jag inte hörde vad hon sa.” Eller han var för full för att fatta att hon sov eller befann sig i något annat hjälplöst tillstånd. Men det kan också gälla andra typer av brott, som skadegörelsebrott, narkotikabrott eller förmögenhetsbrott. Det får till och med den befängda följden att den berusade eller drogade person som säger att han var så borta att han inte fattade att han satte sig i bilen och körde inte kan dömas för rattfylleri. Han uppfyller inte kravet på uppsåtligt handlande.

Det gäller att hitta en rimlig balans mellan krav på rättssäkerhet och effektivitet i dömandet. HD:s nya tolkning kommer att slå hårt mot effektiviteten.

Man är naiv om man inte inser att en åtalad person, som har allt att vinna på att säga att han varit starkt berusad eller drogad, också kommer att göra den invändningen. Hur ska åklagaren kunna visa att han/hon ljuger?

Handlar det om att bevisa nyktra personers uppsåt, kan domstolen alltid fråga sig vad som verkar vara vettigt, rimligt och trovärdigt. Men hur ska domstolen kunna hänvisa till vad som framstår som rationellt, när det gäller ett handlande i stark berusning?

Den åtalade kan lugnt invända att han var full, att han inte visste vad han gjorde och att han nu inte minns någonting.

Detta känns som en kupp. Huvudregeln, fastlagd i 3 kap. 6 § första stycket rättegångsbalken, som gäller när Högsta domstolen vill ändra praxis i ett väsentligt avseende, är att man kallar till så kallad plenum. Hela HD får vara med och bestämma.

Man hade kunnat vänta sig att den eller de domare som velat genomföra den här lindringen i synen på berusades gärningar skulle ha valt att göra detta när plenum kunnat anordnas. I stället ansåg man sig kunna åberopa en undantagsbestämmelse, med hänvisning till att en häktad därmed skulle fått vara frihetsberövad något för länge.

En dom i plenum hade inneburit en större garanti för att domstolen skulle ha överblickat konsekvenserna av tolkningen. Men att sammankalla hela HD – i september månad – ansågs tydligen ogörligt.

Frågan om tolkningen av bestämmelsen om straffansvar vid rus har varit aktuell i flera lagstiftningssammanhang under senare år. Men lagstiftaren har inte vid något av dessa tillfällen valt att göra någon ändring. Efter HD:s radikala vändning i tolkningsfrågan får vi hoppas att denna vilja aktiveras. Det uppkomna rättsläget är oacceptabelt.

MADELEINE LEIJONHUFVUD

SUZANNE WENNBERG

professorer em. i straffrätt

Publicerat i Svenska Dagbladet Den 01-11-2011

 

Sune Lundkvist har gått ur tiden

Sune Lundkvist har gått ur tiden

Onsdagen den 9 mars avled Sune Lundkvist, 91 år gammal. Få i Sverige har varit så aktiv som Sune varit för MHF och de värderingar som Motorförarnas Helnykterhets Förbund står för. När jag i januari besöker Sune i sitt hem ligger både tidningen Ratta Ren och Motorföraren framme på bordet. Samtalen om trafiksäkerhet och trafiknykterhet har varit många genom åren. Som närmast granne sommartid gavs många tillfällen att beröra MHF och de insatser som gjorts. Jag kunde bland annat berätta om nuläget i ”Fonden”.

Den som Sune startade och som fortsatt fördelar delar av de insamlade medlen till bland annat forskning.

Sune Lundkvist arbete för MHF inleddes redan tidigt på 50 talet. 1957/58 får han uppdraget av dåvarande VD att arbeta i norra Sverige. 1959 flyttade Sune och hans fru Ingrid från Linköping med sina tre flickor till Vallen i Skellefteå kommun. Och där bodde han tills för någon månad sedan då han fick en fin bostad på ett äldreboende inne i centrala Skellefteå.

Sune Lundkvist var mycket noggrann i sin planering, skrev dagbok varje dag och i övrigt var precision ett hederstecken.

Den bok om MHF som han i många år arbetade med, trots fyllda 80 år, kommer att lämnas till tryckeriet 2011. Och ges troligen ut 2012. Det har varit en gåva att få arbeta med bokmaterialet. Det ger en bild över den insats som MHF gjort genom åren för trafikutvecklingen. Information på pedagogiskt sätt var också en ledstjärna för Sune. Sång, musik och bra fakta.

Många har lyssnat till hans föredrag. 2000 kunde jag ge förslag på ”om du sammanställer informationsmaterialet du har liggande här” (det fanns obeskrivligt mycket informationsmaterial i hans bostad) så ordnar jag en lokal. GreveGården i Vallen blev ett par år hemvist för den MHF utställning som Sune och hans fru Ingrid utvecklade.

Fru Ingrid som dog 2003 var en stor resurs i Sunes liv. Utställningen som Sune och Ingrid sammanställde blev hennes sista stora insats för MHF. Sune sörjde Ingrid varje dag. Sitt tända ljus i närheten av hennes foto är vi många som fått ta del av vid våra besök hos Sune.

MHF arbete har påverkat många bilförare. Sunes berättelse om att han 1960-61 genomförde stor kampanj för att använda reflexer kan vara en tankeställare för oss som brinner för våra kärnfrågor. Vid en första runda besöker Sune 94 avdelningar i Norr- och Västerbotten och dess styrelser. Ämnet var planering för nästa runda, som innebar att en vägsträcka skulle märkas upp. Statister skulle engageras och besökarna skulle sedan på kvällen få klara bevis på reflexers betydelse. Någon statist utan reflex och andra med reflex. Det fungerade bra som pedagogik. 100-200 deltagare samlades sedan i ortens Folketshus för att lyssna till budskapet. Jag har dock sökt efter namnet på den flicka, då ca 16 år, som följde med Sune på hans turné. Men inte fångat hennes namn. Sune hade glömt bort det, trots ivrigt sökande i sina anteckningar kunde hennes namn inte spåras. Vi är många som saknar Sune och tänker på Barbro, Lena och Gudrun med familjer i den saknad som nu uppstår.

Tord Lindgren

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.